ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Anàlisi d'inversions i estratègies trading

Presentació

Demana'ns més informació
  • Dates i durada

    Maig 2017 / Juliol 2017
    del 22 de maig al 7 de juliol 2017

  • Lloc

    Aules IEF - Av. Josep Tarradellas 123, planta 2

  • Fulletó informatiu

Objectiu

Fonaments de l'Anàlisi Tècnica
Disposar d’un coneixement avançat de l’anàlisi tècnica com a eina per a la presa de decisions  d’inversió, és actualment una aportació  imprescindible d’aplicació a una gran quantitat de mercats financers: borsa, futurs, divises, tipus  d’interès, ETF, etc.

Trading On-line
Mitjançant aquest curs, els assistents perfeccionaran i es capacitaran per a determinar el seu estil de trading, i coneixeran les eines, tècniques i plataformes tecnològiques que els permetran portar a terme la seva tasca de trader, perfeccionant el disseny del seu propi Pla de Trading. 
 
Inclou la presentació de les plataformes tecnológiques de contractació més importants i utilitzades. Es recomanable posseir un nivell acceptable de coneixements en anàlisi tècnica per el seu correcte desenvolupament.

Participants

Professionals que adopten decisions d'inversió en mercats financers, així com a operadors, intermediaris, gestors, analistes i consultors d'inversió.

Professionals i particulars interessats en profunditzar en les eines teòriques, tècniques i psicològiques del trading a curt termini. 

Temari

[Els mòduls es poden cursar per separat i de manera independent]

***Cada mòdul vàlid per 2,5h de recertificació EFPA

Mòdul 1 - Fonaments d' anàlisi tècnic (blended) 30h


Primera part
20h (online)
Visualchart/ Prorealtime
Professor: Salvador Torra
Dates: 15 maig a 13 juny

Filosofia de l'Ànalisi Tècnic
Teoria del Dow. Potencial i debilitats 
Construcció de gràfics
Linies de tendència. Generació d'expectatives
Ànalisi gràfic mitjançant soports i resistències
Figures tècniques
Volum
Mesures mòbils: filtres
Osciladors i opinió contrària
Concepte de força relativa
Teoria d'Eliott i Fibonacci

Segona part
10h (presencial)
Visualchart
Professor: Damià Querol

Tres sessions presencials 
Divendres 26 maig 17h-21h
Divendres 2 juny 17h-21h
Divendres 9 juny 17h-21.30h (realització test)

Introducció a la gestió de capital
Anàlisi intermercat: accions vs futurs
Indicadors del Mercat d' accions
Casos pràctics: diagnòstic tècnic de valors

Mòdul 2 - Tècniques de trading (presencial) 24,5h

Visualchart
Professor: Josep Codina
Dates: 13 junio a 4 julio
Horari: Dimarts i dijous 18h-21.30h

Acció del preu convencional
Preu i volum (Wyckoff)
Tècniques amb Velas Heikin-Ashi
Acció del preu avançada (+Gaps)
Trading amb indicadors de nova generació
Money management
Psicología en trading 

Mòdul 3 - Introducció al trading algorítmic (presencial) 10,5h

TradeStation
Professor: Sergi Sánchez
Dates: 5,6 i 7 de juliol
Horari: 18h - 21.30h

¿Què és un sistema?
Forms d' operar
Desenvolupament d' un sistema
Programació
Casos pràctics

Procés d'incripció

Per formalitzar la inscripció al curs s'ha de completar el formulari d'inscripció a través de la web o fer-lo arribar per e-mail a cursos@iefweb.org. Si realitzes els cursos de Fonaments dels Mercats Financers i Trading on-line complets el cost d'ambdós cursos és de 900 euros.

Requisits
La inscripció al curs es regeix per les condicions internes d’admissió. L’abonament s’ha de realitzar amb antelació. La no assistència es notificarà a l’IEF dos dies abans de l’inici del curs, com a mínim, en cas contrari s’haurà d’abonar el 100% de l’import.  

La certificació de superació i aprofitament del curs pot estar condicionada a algun tipus de prova prèvia i, en tot cas, a l’assistència mínima a un 75% de les hores lectives. El pagament es pot realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Productes Financers Derivats

Inclou la formació i l'exàmen per obtenir les llicències d'operador de BME Clearing i MEFF.

Més informació

Fonaments d'Anàlisi Tècnica

Anàlisi tècnica com a eina per a la presa de decisions d'inversió.

Més informació

Fonaments dels Mercats Financers

Introducció en conceptes i tècniques desenvolupades en els mercats financers.

Més informació

Introducció a la Borsa

Introducció als mercats borsaris, el seu funcionament i l'anàlisi dels valors.

Més informació

Anàlisi Borsària

Aprofundir en el coneixement del comportament del mercat de valors a través de l'anàlisi.

Més informació

Anàlisi Tècnica:Trading on-line

Eines, tècniques i plataformes tecnològiques que permetran portar a terme la tasca de trader y pla de Trading. 

Més informació

Programa d'Especialització de Back Office de Mercats Financers

Productes, operativa financera i procediments de compensació i liquidació de valors i dels sistemes de pagament.

Més informació

Borsa I. Introducció

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament entre la Fundació Universitat...

Més informació

Borsa II. Anàlisi Borsària

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament per la...

Més informació

Productes Estructurats (Girona)

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament amb l'Institut d'Estudis Financers.

Més informació

Introducció a les institucions d'inversió col·lectiva

Obtenir una visió actualitzada i global de la indústria dels fons d'inversió amb un enfocament a nivell operatiu.

Més informació

Day Trading en viu

Jornada d’aplicació de tècniques en operativa real sobre mercat de futurs

Més informació

Anàlisi d'inversions i estratègies trading

Fonaments de l'Anàlisi Tècnica i Trading On-line.

Més informació