ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Cash Management a l'Empresa

Presentació

Demana'ns més informació
 • Dates i durada

  Abril 2017 / Abril 2017
  Del 21 al 29 d'abril 2017. 16h lectives

 • Horari

  Divendres de 17h a 21h i Dissabte de 9h a 13.30h

 • Lloc

  IEF (Av. Josep Tarradellas, 123, 2a 08029 BCN)

Objectiu

La complexitat de l’actual entorn empresarial es caracteritza per una forta incertesa econòmica. La reducció del crèdit, l’augment de la morositat i la reducció del capital corrent o circulant són el dia a dia dels professionals de tresoreria.
 
En aquestes circumstàncies, els responsables de les àrees financeres de les empreses i, principalment, els tresorers han de planificar i optimitzar la gestió dels recursos possibilitant un creixement rendible i, addicionalment, generar el suficient valor per als accionistes.
 
L’objectiu del programa és establir la funció de la tresoreria en l’àmbit de la direcció financera de l’empresa, alhora que proposa solucions a les noves tendències que l’entorn permet o obliga.Per tot això, s’ha de dissenyar l’organització interna de manera eficaç, decidir en cada moment el millor instrument de gestió, preveure amb suficient antelació la liquiditat esperada, finançar convenientment els eventuals dèficits de liquiditat, rendibilitzant els possibles excedents monetaris i, principalment, dominant les tècniques de relació i negociació bancàries.

Participants

 • Directors financers i professionals de l’àrea, responsables de tresoreria i de comptabilitat, controllers i professionals relacionats amb la gestió de tresoreria de l’empresa.
   
 • Responsables d’entitats financeres, els quals tindran l’ocasió d’analitzar l’òptica de les empreses, des del punt de vista dels clients.
   
 • Estudiants de l’últim any de carreres d’economia o afins.

Temari

1. El nou entorn financer: rols, elements i relacions
 • La importància de la tresoreria en la situació actual de crisi
 • El / la responsable de tresoreria: àrees d’actuació i el grau d’interdependència amb altres departaments de l’empresa
 • La morositat en les operacions comercials
 • Què s’espera de les noves tresoreries?
 • Tendències esperades dels instruments financers
 • L’ús de la tecnologia
 • L’externalització
2. Els diferents instruments de gestió
 • Criteris a tenir en compte per a la implantació de les diferents polítiques i instruments en tresoreria
 • Instruments (pagaments, cobraments, finançament, inversió, garanties)
 • Cas particular: les garanties i els avals bancaris
3. Processos d’integració i centralització de tresoreries
 • Centralitzar o continuar en la mateixa situació? Pros i contres
 • Què s’ha de centralitzar? On? I en finances?
 • Cas particular: Cash-Pooling de comptes
 • Contractes, relacions i processos
 • Distribució de funcions
 • Fases per arribar a la centralització
4. Impacte en les relacions bancàries
 • Tipus i objectius de la negociació bancària
 • Aspectes tàctics a considerar
 • Com estableixen ambdues parts les negociacions
 • El negoci bancari
 • Com mesurar el cost de la relació bancària
 • La qualitat bancària: Existeix? La podem mesurar?
 • Com negociar amb les entitats bancàries
 • Senyals d’alerta a evitar
5. Què s’exigeix als nous gestors
 • Quines habilitats són les més requerides en el nou escenari
 • Tres actituds a tenir en compte
 • Avantatges competitius
6. Barreres i oportunitats
 • Algunes barreres a superar
 • Reflexions i oportunitats
 • Un punt d’esperança

***Vàlid per 15 hores de formació per la recertificació d'EFPA (EFA's y EFP's)

Procés d'incripció

Per formalitzar la inscripció al curs s'ha de  completar el formulari d'inscripció a través de la web o fer-lo arribar per e-mail a cursos@iefweb.org.
 
Requisits
La inscripció al curs es regeix per les condicions internes d’admissió. L’abonament s’ha de realitzar amb antelació. La no assistència es notificarà a l’IEF dos dies abans de l’inici del curs, com a mínim, en cas contrari s’haurà d’abonar el 100% de l’import.
 
La certificació de superació i aprofitament del curs pot estar condicionada a algun tipus de prova prèvia i, en tot cas, a l’assistència mínima a un 75% de les hores lectives.
 
El pagament es pot realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Valoració Empresarial

Anàlisi de la metodologia i instruments de la valoració empresarial.

Més informació

Cash Management a l'Empresa

Funció de la tresoreria a la direcció financera de l'empresa i noves tendències de la tresoreria.

Més informació

Anàlisi d'Estats Financers

Formació introductòria en anàlisi d'estats financers empresarials.

Més informació

Control Pressupostari

Realitzar un control pressupostari empresarial eficient com instrument essencial de la gestió.

Més informació

Credit Management

Gestió de l'evolució de la posició creditícia que faciliti una gestió financera proactiva dels clients.

Més informació

Valoració d'Empreses

Anàlisis de la utilitat i conveniència dels instruments de valoració.

Més informació

Capital Risc: operativa pràctica

Conèixer l'operativa, metodologia i criteris d'anàlisi i valoració de les inversions i els seus processos en Capital Risc.

Més informació