ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Credit Management

Presentació

Demana'ns més informació
 • Dates i durada

  Octubre 2017 / Novembre 2017
  32 hores lectives, inici 27 oct/fi 18 nov

 • Horari

  Dv de 17 a 21 hores i Ds de 9.30h a 13.30h

 • Matrícula

  750 euros

 • Lloc

  IEF, Av. Josep Tarradellas 123, 2a planta

Objectiu

 • Conèixer la nova legislació antimorosidad promulgada per la Llei 11/2013, "de 26 de juliol, de Mesures de Suport a l'emprenedor i d'estímul del Creixement i de la creació d'ocupació" de Modificació de la Llei 3/2004 de lluita contra la morositat en operacions comercials.
 • Explicar com realitzar la concessió de crèdits comercials als compradors i realitzar funcions de control del risc de crèdit per evitar als clients morosos i insolvents.
 • Capacitar als participants perquè coneguin els procediments preventius per reduir el risc de crèdit de clients quan es concedeixen ajornaments de pagament.
 • Explicar les tècniques més eficaces de Credit Management per a la prevenció d'impagats, anàlisis de nous clients, i seguiment dels riscos vius.
 • Mostrar com podrà controlar l'evolució dels saldos de comptes per cobrar, detectar situacions anòmales, evitar la morositat dels clients i prendre decisions per prevenir possibles impagats.
 • Exposar les formes per minimitzar la inversió en saldos de clients amb la finalitat de reduir les Necessitats Operatius de Fons i rebaixar els costos de finançament de l'actiu circulant augmentant amb això la rendibilitat de l'empresa.
 • Ensenyar com optimitzar el Període Mitjà de Cobraments per escurçar el Període Mitjà de Maduració Econòmic i els procediments més efectius per reduir el PMC mitjançant un mecanisme adequat de cobrament
 • Conèixer el marc jurídic per reclamar deutes sabent les obligacions del deutor i drets del creditor.
 • Mostrar com ha d'actuar el creditor davant un deutor morós per aconseguir una ràpida recuperació del deute.
 • Conèixer les estratègies evasives dels morosos i saber com enfrontar-se a elles; reconèixer i superar les excuses de mal pagador i obtenir un compromís concret de pagaments.
 • Exposar la metodologia pràctica que el creditor pot utilitzar en cas d'impagaments de factures i com exercir la pressió adequada sobre els deutors morosos per aconseguir el compromís de pagament.
 • Com realitzar la recuperació de deutes per via amistosa i les possibilitats de convèncer al deutor que efectuï el pagament mitjançant una negociació efectiva sense haver d'arribar a una confrontació ni a un litigi.

Participants

El present curs està dirigit a credit managers, directors de riscos, gerents de crèdit, credit controllers, gestors de cobraments, directors financers, directors d'administració, directors comercials, tresorers, i directius de pimes.

També es dirigeix als professionals de comptabilitat i finances o del departament comercial que vulguin aprofundir en la gestió del crèdit als clients gràcies a la formació en credit management.

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Valoració Empresarial

Anàlisi de la metodologia i instruments de la valoració empresarial.

Més informació

Cash Management: Com optimitzar la gestió de la tresoreria

Funció de la tresoreria a la direcció financera de l'empresa i noves tendències de la tresoreria.

Més informació

Anàlisi d'Estats Financers

Formació introductòria en anàlisi d'estats financers empresarials.

Més informació

Control Pressupostari

Realitzar un control pressupostari empresarial eficient com instrument essencial de la gestió.

Més informació

Credit Management

Gestió de l'evolució de la posició creditícia que faciliti una gestió financera proactiva dels clients.

Més informació

Valoració d'Empreses

Anàlisis de la utilitat i conveniència dels instruments de valoració.

Més informació

Capital Risc: operativa pràctica

Conèixer l'operativa, metodologia i criteris d'anàlisi i valoració de les inversions i els seus processos en Capital Risc.

Més informació