ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Anàlisi d'inversions i estratègies trading

Presentació

Demana'ns més informació

Objectiu

Conèixer en profunditat i aplicar a la selecció d'inversions de forma professional una eina tan utilitzada i versàtil com l'anàlisi tècnica.

En un context de tipus d'interès en mínims històrics i amb nombroses tendències en diversos actius i mercats financers, dominar una eina com l'anàlisi tècnica pot resultar imprescindible per aprofitar les oportunitats d'inversió i maximitzar el binomi rendibilitat / risc.

Participants

Professionals que adopten decisions d'inversió en mercats financers, així com operadors, intermediaris, gestors, analistes, consultors d'inversió
i persones interessades a gestionar les seves Inversions de forma professional.

Temari

[Els mòduls es poden cursar per separat i de manera independent]


Mòdul 1 - Fonaments d' anàlisi tècnic 21h

Professor: Damià Querol i Salvador Torra
Del 2 de febrer al 17 de febrer
Horari: Dv 18h-21h i Ds. 9.30-13.30h

01. Filosofia de l'anàlisi tècnica
02. Mixtura tècnica - fonamental
03. Teoria de Dow. Potencial i febleses
04. Gràfics. Línies de tendència.
      Generació d'expectatives
05. Suports i resistències
06. Patrons gràfics. Fiabilitat estadística
07. Volum i open interest
08. Mitjanes mòbils. Bandes de Bollinger
09. Oscil·ladors i opinió contrària.
      Eficàcia estadística
10. Teoria de Eliott i Fibonacci
11. Introducció als sistemes de trading
12. Cicles
13. Introducció a la gestió del capital
14. Aplicació de l'anàlisi fonamental per a l'optimització de decisions       d'anàlisi tècnica
15. Anàlisi intermercados: accions, bons, crèdit, divises i derivats
16. Anàlisi Top-*Down i Bottom-*Up per a l'anàlisi tècnica
17. Diagnòstic tècnic de valors
18. Estratègies d'arbitratge i relatius
19. Estratègies d'opcions segons moments del mercat
20. Anàlisi tècnica per Commodities i els seus derivats


Mòdul 2 - Tècniques de trading (presencial) 24h

Visualchart
Professor: Josep Codina
Del 20 de febrer al 15 de març
Horari: Dimarts i dijous 18h-21.00h

Acció del preu convencional
Preu i volum (Wyckoff)
Tècniques amb Velas Heikin-Ashi
Acció del preu avançada (+Gaps)
Trading amb indicadors de nova generació
Money management
Psicología en trading 

Procés d'incripció

Per formalitzar la inscripció al curs s'ha de completar el formulari d'inscripció a través de la web o fer-lo arribar per e-mail a cursos@iefweb.org. Si realitzes els cursos de Fonaments dels Mercats Financers i Trading on-line complets el cost d'ambdós cursos és de 900 euros.

Requisits
La inscripció al curs es regeix per les condicions internes d’admissió. L’abonament s’ha de realitzar amb antelació. La no assistència es notificarà a l’IEF dos dies abans de l’inici del curs, com a mínim, en cas contrari s’haurà d’abonar el 100% de l’import.  

La certificació de superació i aprofitament del curs pot estar condicionada a algun tipus de prova prèvia i, en tot cas, a l’assistència mínima a un 75% de les hores lectives. El pagament es pot realitzar per transferència bancària al IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

**Programa, dates, import i professorat subjectes a possibles canvis. IEF es reserva, a més a més, el dret de no impartir aquest programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per l'èxit del mateix.

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Productes Financers Derivats

Inclou la formació i l'exàmen per obtenir les llicències d'operador de BME Clearing i MEFF.

Més informació

Fonaments d'Anàlisi Tècnica

Anàlisi tècnica com a eina per a la presa de decisions d'inversió.

Més informació

Fonaments dels Mercats Financers

Introducció en conceptes i tècniques desenvolupades en els mercats financers.

Més informació

Introducció a la Borsa

Introducció als mercats borsaris, el seu funcionament i l'anàlisi dels valors.

Més informació

Anàlisi Borsària

Aprofundir en el coneixement del comportament del mercat de valors a través de l'anàlisi.

Més informació

Anàlisi Tècnica:Trading on-line

Eines, tècniques i plataformes tecnològiques que permetran portar a terme la tasca de trader y pla de Trading. 

Més informació

Programa d'Especialització de Back Office de Mercats Financers

Productes, operativa financera i procediments de compensació i liquidació de valors i dels sistemes de pagament.

Més informació

Borsa I. Introducció

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament entre la Fundació Universitat...

Més informació

Borsa II. Anàlisi Borsària

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament per la...

Més informació

Productes Estructurats (Girona)

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament amb l'Institut d'Estudis Financers.

Més informació

Introducció a les institucions d'inversió col·lectiva

Obtenir una visió actualitzada i global de la indústria dels fons d'inversió amb un enfocament a nivell operatiu.

Més informació

Day Trading en viu

Jornada d’aplicació de tècniques en operativa real sobre mercat de futurs

Més informació

Anàlisi d'inversions i estratègies trading

Fonaments de l'Anàlisi Tècnica i Trading On-line.

Més informació