ACCÉS AL CAMPUS

Has oblidat la teva contrassenya?

Assessor Financer Europeu - BCN

Presentació

Demana'ns més informació
 • Dates i durada

  Gener 2018 / Juny 2018
  230 hores lectives

 • Horari

  divendres 17h a 21h i dissabtes 9:30h a 13:30h

 • Matrícula

  2.700€

 • Lloc

  IEF

 • Certificació

  EFPA European Financial Advisor EFA

Objectiu

Formar en les habilitats tècniques, de valoració, judici, i d'assessoria, necessàries per optimitzar les relacions amb els clients. 
 
Proporciona els coneixements necessaris per respondre a les necessitats presents i futures dels clients en el seu vessant de gestió de patrimonis i d'assessorament financer de particulars, i per millorar la qualitat i rendibilitat dels serveis oferts per les entitats. 
 
L'homologació europea d'aquest curs el va convertir en el primer d'Espanya a obtenir l'acreditació de l'Associació Europea de Planificació Financera Personal (EFPA), entitat en la qual està integrada EFPA-Espanya, com a programa preparatori per a la certificació professional d'EFPA European Financial Advisor (EFA).

Metodologia 
Semipresencial, integrant a l'estudi individual amb un important suport en les sessions presencials i amb seguiment a través de la plataforma formativa IEFCampus. 
 
El curs es desenvoluparà amb l'esquema pedagògic següent: estudi previ individual, sessió o sessions presencials del mòdul, seguiment individual tutoritzat a distància (IEFCampus), realització de test de seguiment i de proves d'avaluació presencials; i repàs i preparació específica de l'examen.

Participants

 • Professionals d'entitats financeres amb responsabilitats presents o futures en l'àrea de banca personal o privada.
   
 • Gestors, assessors i consultors que, essent especialistes en altres àrees, requereixen una sòlida formació global per al consell i la gestió de patrimonis dels seus clients.
   
 • Professionals de gestió de carteres, de societats i agències de valors, de qualsevol entitat vinculada a la intermediació o la gestió d'inversions, o professionals independents.
   
 • Universitaris interessats en especialitzar-se en aquesta àrea creixent del negoci financer.
   
 • Particulars, per optimitzar la gestió d'un patrimoni personal o familiar.

Temari

Contingut Nivell I (40 hores lectives presencials)
 
Mòdul A. El Client i l'Assessorament Financer
1 . Serveis financers : assessoria i banca personal
2 . Demanda i anàlisi del client
 
Mòdul B. Fonaments d'Inversió
1 . Càlculs financers
2 . Conceptes estadístics
3 . Conjuntura econòmica
 
Mòdul C. Mercats i Instruments Financers
1 . Sistema financer
2 . El BCE i la política monetària
3 . Mercat de renda fixa
4 . Mercat de renda variable
5 . Introducció als derivats
 
Mòdul D. Vehicles d'Inversió i Previsió
1 . Fons i societats d'inversió
2 . Assegurances
3 . Plans i fons de pensions
 
Mòdul I. Fiscalitat i Compliment Normatiu
1 . Marc tributari
2 . Fiscalitat dels productes financers
3 . Compliment normatiu
 
Mòdul F. Preparació exàmens i repàs
 
Contingut NIVELL II (64 hores lectives presencials)
 
Mòdul A. Teoria i Gestió de Carteres
1 . L'eficiència en els mercats
2 . Anàlisi de carteres
3 . Sharpe i CAPM
4 . Polítiques d'inversió i assignació d'actius
5 . Mesura i atribució de resultats
 
Mòdul B. Mercats Financers (Ampliació, Nivell II)
1 . Renda fixa
2 . Renda variable
3 . Anàlisi tècnica
4 . Divises
5 . Derivats
6 . Estructurats
 
Mòdul C. Fons d'Inversió (Ampliació, Nivell II)
1 . Ampliació de fons d'inversió
 
Mòdul D. Temes Complementaris
1 . Interpretació dels indicadors econòmics per a la previsió en els mercats
2 . Crèdit i finançament
3 . Planificació immobiliària
4 . Ètica de l'assessoria financera
 
Mòdul I. Assessorament i Planificació Financera
1 . Planificació financera personal
2 . Coneixement del client i determinació dels estats financers del client
3 . Desenvolupament i presentació d'un pla financer
4 . Planificació de la jubilació
 
Mòdul F. Planificació fiscal
1 . Planificació fiscal de persones físiques, de persones jurídiques i de no residents
 
Mòdul G. Repàs, casos pràctics i preparació exàmens

Procés d'incripció

Per formalitzar la inscripció al programa, cal lliurar la següent documentació:
 • Formulari d'inscripció
 • Currículum actualitzat
 • Dues fotografies
Procediment de pagament 
Un cop admès al Programa d'Assessorament Financer Europeu s'ha d'abonar, en concepte de reserva de plaça, el 20% de l'import de la matrícula i enviar per correu electrònic el comprovant de pagament a: jsellares@iefweb.org.
 
La resta de la totalitat dels drets d'inscripció s'hauran d'abonar abans de l'inici del curs. La renúncia al curs s'haurà de comunicar a l'IEF amb una setmana d'antelació, com a mínim, de l'inici del curs.
 
Aquests pagaments es poden realitzar per transferència bancària IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074  o a través d'un taló nominatiu a la Fundació Privada Institut d'Estudis Financers.

ALTRES CURSOS RELACIONATS

Màster en Finances

Màster d'especialització financera per recent llicenciats. Formació d'alt nivell, pràctiques professionals i viatge a la City de Londres.

Més informació

Postgrau d'Analista Internacional de Mercats Financers

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®) i Certified International Investment Analyst (CIIA®). 

Més informació

Anàlisi de Balanços i Comptabilització de Derivats amb NIC39/NIIF9

Implicacions comptables i fiscals per a una empresa de l'ús de derivats en la seva gestió operativa.

Més informació

Programa d'Especialista Universitari d'Auditoria Interna Bancària

Comprensió, capacitat d'anàlisi i d'aplicació pràctica i integral sobre els elements de la funció de l'auditoria interna.

Més informació

Introducció als Futurs i Opcions (Girona)

Aquest curs forma part d'un cicle de cursos de formació en Borsa i Finances promoguts conjuntament per la...

Més informació

Màster Universitari en Gestió Patrimonial i Financera

Màster d'especialització en inversions, banca i finances corporatives.

Més informació

Iniciació a les Finances Personals

Oferir coneixements bàsics en l'àmbit financer per adquirir una competència bàsica en finances personals.

Més informació

Assessor Financer Europeu - BCN

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Assessor Financer Europeu - Andorra

Curs acreditat per EFPA España per accedir al l’examen d’European Financial Advisor (EFA).

Més informació

Postgrau Analista Financer Europeu - CEFA Andorra

Accés als exàmens de certificació Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA®). 

Més informació

Fonaments d'anàlisi tècnica

Fonaments de l'Anàlisi Tècnica i Trading On-line.

Més informació